Send Quick Enquiry
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปรดักส์ จำกัด เป็นบริษัทเอกชนที่มีโรงงานผลิตอยู่ในประเทศไทย ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2537 โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพและ โรงงานอยู่ในเขตปริมณฑล บริษัทฯ เป็นผู้นำทางด้านการผลิตสินค้าวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ครบวงจร โดยมีฐานลูกค้าครอบคลุมทั่วโลก เราสร้างความใกล้ชิดกับลูกค้าเพื่อที่จะเข้าใจความต้องการ และสามารถ จัดหาสินค้าที่มีคุณภาพและบริการที่โดดเด่นให้แก่ลูกค้าได้

เราผลิตสินค้าหลากหลาย อันได้แก่ หน้ากากอนามัย (Face Mask), เสื้อกาวน์ผ่าตัด (Surgical Gown), เสื้อกาวน์ในห้องปฏิบัติการ (Isolation Gown), ชุดสำหรับห้องปฏิบัติการ (Lab Coat/Coverall), เสื้อกาวน์กันน้ำ (PE Gown), หมวกพยาบาล (Nurse Cap), หมวกผ่าตัด (Surgeon Cap), ถุงคลุมรองเท้า (Shoe Cover), ถุงคลุมอุปกรณ์ (Instrument Cover) และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์อื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า

บริษัทฯ ยังได้รับรางวัลอันทรงเกียรติจากหลายองค์กร/สถาบัน ทั้งจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และบริษัทลูกค้าในต่างประเทศ รางวัลอันทรงเกียรตินี้แสดงถึงความสำเร็จ ความพยายาม ในการทุ่มเทและมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่จะจำหน่ายสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพสูงสุด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้คืนประโยชน์ให้แก่สังคม โดยการบริจาคผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และเงินทุนให้แก่ชุมชนท้องถิ่น และองค์กรการกุศล เช่น สภากาชาดไทย บ้านเด็กปากเกร็ด โรงพยาบาลปากเกร็ด มูลนิธิสวนสันติธรรม วัดพระบาทน้ำพุ ฯลฯ เป็นต้น

 

วิสัยทัศน์

เป็นพันธมิตรที่ดีสำหรับลูกค้าโดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และให้บริการสินค้าวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ที่มีคุณภาพสูงเพื่อช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น              

                 

ภารกิจ

ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เรามุ่งเน้นพัฒนาความร่วมมืออันเป็นประโยชน์ร่วมกันกับพันธมิตร ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และให้บริการสินค้าวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ทั้งในด้านคุณภาพและราคาโดยบุคคลากรและการดำเนินงานที่มีความเป็นเลิศ